Wolters Kluwer

Fundació Wolters Kluwer

La Fundació Wolters Kluwer desenvolupa la seva activitat en els àmbits de la justícia, l’educació, el medi ambient, i la investigació i el desenvolupament.

La Fundació neix amb la vocació d’articular l’acció social del grup Wolters Kluwer a Espanya i de desenvolupar el seu ferm compromís amb la societat i a favor de l’interès general. Amb aquesta finalitat, tracta de donar resposta als grans reptes socials de futur.

La Fundació Wolters Kluwer es va constituir el 28 de desembre de 2007 com una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre. Per ordre ECI/1129/2008, de 28 de març de 2008 (BOE 24 d’abril), es va inscriure en el Registre de Fundacions.

La Fundació ha posat en marxa iniciatives de molt de prestigi i reconeixement. Alguns dels projectes més destacats són l’Observatori de la Justícia, el programa Conoce tus Leyes, l’Observatori de la Presumpció d’Innocència, entre d’altres.

Patronat Fundació Wolters Kluwer

 • Rosalina Díaz - Presidenta Patronato Fundación
 • Ángeles Amador - Abogada
 • Enrique Arnaldo - Letrado de las Cortes Generales
 • María José García-Beato - Secretaria General de Banco Sabadell
 • Mónica López-Monís - Directora del Área de Cumplimiento del Banco de Santander
 • Enrique López López - Magistrado de la Audiencia Nacional
 • Manuel Marchena - Magistrado del Tribunal Supremo
 • José M Michavila - Abogado y Consejero Electivo del Consejo de Estado
 • Jesús Remón - Abogado
 • Juan Roca - Catedrático de Derecho Civil
 • Miguel Rodríguez-Piñero - Miembro Permanente del Consejo de Estado
 • Ramiro Sánchez de Lerín - Secretario General de Telefónica