Wolters Kluwer

Fundació Wolters Kluwer

La Fundació Wolters Kluwer desenvolupa la seua activitat en els àmbits de la justícia, l’educació, el medi ambient, i la investigació i el desenvolupament.

La Fundació naix amb la vocació d’articular l’acció social del grup Wolters Kluwer a Espanya i de desenvolupar el seu ferm compromís amb la societat i a favor de l’interés general. Amb aquesta finalitat, tracta de donar resposta als grans reptes socials de futur.

La Fundació Wolters Kluwer es va constituir el 28 de desembre de 2007 com una organització de naturalesa fundacional, sense ànim de lucre. Per ordre ECI/1129/2008, de 28 de març de 2008 (BOE 24 d’abril), es va inscriure en el Registre de Fundacions.

La Fundació ha posat en marxa iniciatives de molt de prestigi i reconeixement. Alguns dels projectes més destacats són l’Observatori de la Justícia, el programa Conoce tus Leyes, l’Observatori de la Presumpció d’Innocència, entre d’altres.

Patronat Fundació Wolters Kluwer

 • Rosalina Díaz, presidenta del patronat
 • Ángeles Amador, advocada
 • Enrique Arnaldo, lletrat de les Corts Generals
 • María José García-Beato, secretària general del Banc de Sabadell
 • Mónica López-Monís, secretària general de Bankinter
 • Manuel Marchena, magistrat del Tribunal Suprem
 • José M Michavila, advocat i conseller electiu del Consell d’Estat
 • Jesús Remón, advocat
 • Juan Roca, catedràtic de dret civil
 • Miguel Rodríguez-Piñero, membre permanent del Consell d’Estat
 • Ramiro Sánchez de Lerín, secretari general de Telefónica