Wolters Kluwer

Fundación Wolters Kluwer

A Fundación Wolters Kluwer desenvolve a súa actividade nos ámbitos da Xustiza, a Educación, o Medio ambiente e a Investigación e Desenvolvemento.

A Fundación nace coa vocación de artellar a acción social do grupo Wolters Kluwer en España e desenvolver o seu forte compromiso coa sociedade e a favor do interese xeral, tratando de lle dar resposta aos grandes retos sociais de futuro.

A Fundación Wolters Kluwer foi constituída o 28 de decembro de 2007 coma unha organización de natureza fundacional, sen ánimo de lucro. Por Orde ECI/1129/2008, de 28 de marzo de 2008 (BOE 24 de abril), foi inscrita no Rexistro de Fundacións.

Ata a data, a Fundación artella iniciativas de alto prestixio e recoñecemento entre as que cabe destacar: o Observatorio da Xustiza, o Programa “Conoce tus Leyes”, o Observatorio da Presunción de Inocencia e outros proxectos

Padroádego Fundación Wolters Kluwer

 • Rosalina Díaz - Presidenta Padroádego Fundación
 • Ángeles Amador - Avogada
 • Enrique Arnaldo - Letrado das Cortes Xerais
 • María José García-Beato - Secretaria Xeral de Banco Sabadell
 • Mónica López-Monís - Secretaria Xeral de Bankinter
 • Manuel Marchena - Maxistrado do Tribunal Supremo
 • José M. Michavila - Avogado e Conselleiro Electivo do Consello de Estado
 • Jesús Remón - Avogado
 • Juan Roca - Catedrático de Dereito Civil
 • Miguel Rodríguez-Piñero - Membro Permanente do Consello de Estado
 • Ramiro Sánchez de Lerín - Secretario Xeral de Telefónica